10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpSjImvFdxb0H1DIiHOK89|/8ZHOgou2nYfC7BuGHS0CKsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Trang chủ
0
.
.

Các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi tham gia ngày Hội sách

          Căn cứ công văn số 56/CV-TVHN  ngày 29/3/2018 của Thư viện Hà Nội về hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và ngày sách Bản quyền thế giới (23/4),nhằm tôn vinhgiá trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của học sinh,  góp phần tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ...
.
.

Các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi tham gia ngày Hội sách

          Căn cứ công văn số 56/CV-TVHN  ngày 29/3/2018 của Thư viện Hà Nội về hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và ngày sách Bản quyền thế giới (23/4),nhằm tôn vinhgiá trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của học sinh,  góp phần tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ...
.