10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpSjImvFdxb0H1DIiHOK89|/8ZHOgou2nYfC7BuGHS0CKsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Trang chủ
0
.
.

Chương trình NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH với chủ đề: Đọc sách là cách học tốt nhất

Học tập, một công việc tưởng chừng bình thường nhưng lại có ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Bởi học tập là con đường đưa nhân loại tới đỉnh cao của văn minh. Đối với mỗi chúng ta, học tập là chìa khoá để mở cánh cửa dẫn tới tương lai tươi sáng. Và một trong những phương tiện không thể thiếu của học tập...
.
.

Kế hoạch và thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học; Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.; Căn cứ văn bản số...
.