10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw5wKPiWpMK8an1EnsZApznCsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Kế hoạch và thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019
Thông báo
0

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cơ sở vật chất; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2018 trên địa bàn phân tuyến của nhà trường; Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 – 2019 trên địa bàn.

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cơ sở vật chất; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2018 trên địa bàn phân tuyến của nhà trường; Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 – 2019 trên địa bàn.