10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw6UyduibOPZQYEqRWVa9Ls6sEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Câu lạc bộ trẻ với trẻ với chủ đề 'Chăm sóc sức khỏe răng miệng'
Tin tức
0

Câu lạc bộ trẻ với trẻ với chủ đề 'Chăm sóc sức khỏe răng miệng'

Trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ với trẻ đã hướng dẫn học sinh nắm được: - Nguyên nhân bị sâu răng. - Lợi ích của việc đánh răng. - 5 bước đánh răng đúng cách. - Học sinh thực hiện đánh răng  với mô hình răng. Sau đây là một số hình ảnh trong Câu lạc bộ:
Cô giáo Mai Thị Chiên- GV TPT đang hướng dẫn các em học sinh các đánh răng
Các em học sinh đang thực hành cách đánh răng đúng cách
Học sinh đang thảo luận nhóm về lợi ích của việc đánh răng
Thực hiện Dự án chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng học đường của Tổ chức cứu trợ trẻ em, nhà trường tổ chức câu lạc bộ trẻ với trẻ với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe răng miệng"

Trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ với trẻ đã hướng dẫn học sinh nắm được:
- Nguyên nhân bị sâu răng.
- Lợi ích của việc đánh răng.
- 5 bước đánh răng đúng cách.
- Học sinh thực hiện đánh răng  với mô hình răng.
Sau đây là một số hình ảnh trong Câu lạc bộ: