10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw6RzBNKyo8ViYkO2Gnqu/yWsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Chương trình phát triển toàn diện trẻ em
Tin tức
0

Chương trình phát triển toàn diện trẻ em

Các em học sinh trong tiết thư viện
 Phát triển toàn diện trẻ em đóng vai trò quan trọng, đặt nền tảng cho sự phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc của trẻ. Vậy hiện nay việc phát triển toàn diện trẻ em tại Việt Nam đang được triển khai như thế nào và đang gặp phải những khó khăn và vướng mắc gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn sau!