10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw489|NxJeeOK3Qih9K3VV5ksEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019.
Tin tức
0

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019.


Ủy ban nhân dân quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019.