10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw7vn74Bx0zExfaE5bBk|0ChsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi quyên góp, ủng hộ Quỹ từ thiện năm học 2018-2019
Tin tức
0

Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi quyên góp, ủng hộ Quỹ từ thiện năm học 2018-2019

Ngày 24/12/2018 học sinh liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi quyên góp, ủng hộ Quỹ từ thiện năm học 2018-2019