10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw5cDe66|ikGQOb5DLya/SLCsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ chủ nhân Thăng Long.
Tin tức
0

Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ chủ nhân Thăng Long.

22.jpg
21.jpg
20.jpg
19.jpg
18.jpg
17.jpg
16.jpg
15.jpg
14.jpg
13.jpg
12.jpg
11.jpg
10.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Ngày 22/05/2019 nhà trường tổ chức buổi lễ công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên.