10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw4WISB2ufrMpiZAg/O8t4nXsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Thứ ba ngày 15/10/2019 trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức buổi huấn luyên kĩ năng sinh tồn và thoát hiểm bên trong xe ô tô cho học sinh.
Tin tức
0

Thứ ba ngày 15/10/2019 trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức buổi huấn luyên kĩ năng sinh tồn và thoát hiểm bên trong xe ô tô cho học sinh.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi chương trình
các em học sinh tham gia trải nghiệm chương trình
Các kĩ năng thoát hiểm được các anh chị nhãn hàng Oishi hướng dẫn
Các em học sinh được thực hành các kĩ năng thoát hiểm trên xe ô tô
Nhằm giúp học sinh tiểu học có khả năng ứng phó kịp thời và hiệu quả trước những thách thức bất ngờ trong trường hợp ở một mình bên trong xe ô tô cần thoát ra ngoài; Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Quảng Cáo MC xây dựng và tổ chức triển khai chương trình huấn luyện Kỹ năng sinh tồn bên trong xe ô tô năm 2019.

- Trang bị cho học sinh tiểu học những kiến thức cơ bản về kỹ năng sinh tồn và thoát hiểm bên trong xe ô tô.

- Giúp phần tạo một môi trường học tập an toàn, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra do thiếu kỹ năng sống.