10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw5y/v05IzXY5BaabTj9XqxysEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường
Tin tức
0

Thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường

Thực hiện Quyết định số 1340 của Thủ Tướng Chính phủ; Quyết định số 4019 của UBND thành phố Hà Nội; Công văn số 141 của BGD&ĐT; Thông báo số 3396/TB-SGDĐT Sở GD&ĐT; Công văn số 8392 của Liên ngành Tài chính - GD&ĐT Hà Nội triển khai Chương trình sữa học đường Trường tiểu học Nguyễn Trãi xin được thông báo tới các bậc CMHS nhà trường thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường.

 

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

              Hà Đông, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường

Thực hiện Quyết định số 1340 của Thủ Tướng Chính phủ; Quyết định số 4019 của UBND thành phố Hà Nội;  Công văn  số 141 của BGD&ĐT; Thông báo số 3396/TB-SGDĐT Sở GD&ĐT;  Công văn số 8392 của Liên ngành Tài chính - GD&ĐT Hà Nội triển khai Chương trình sữa học đường Trường tiểu học Nguyễn Trãi xin được thông báo tới các bậc CMHS nhà trường thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường với những nội dung sau:

1. Mục tiêu:

 - Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của  học sinh nhà trường thông qua hoạt động cho học sinh uống sữa hàng ngày tại trường.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha, mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em.

2. Đối tượng, định mức và thời gian thụ hưởng:

- Đối tượng : Học sinh đang theo học tại trường được CMHS tự nguyện tham gia.

- Thời gian : Theo năm học, từ năm học 2018 - 2019 đến hết năm 2020.

- Định mức : Học sinh được uống sữa tươi 05 lần/tuần trong 9 tháng đi học (mỗi ngày uống một lần), mỗi lần 1 hộp 180ml.

3Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách TP hỗ trợ                                  : 30%  = 1.886 đồng/ hộp sữa

- Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ          : 23%

- Phụ huynh học sinh đóng góp                 : 47%  = 2.954 đồng/ hộp sữa

* Riêng học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ( có quyết định công nhận hộ nghèo và cận nghèo); học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sỹ, trẻ không người nuôi dưỡng tại khoản 1 điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP; học sinh là con của hạ sỹ quan và binh sỹ, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân) được uống sữa miễn phí: Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%; Ngân sách Thành phố hỗ trợ: 50%.

4. Giá sữa: Đơn giá 01 hộp sữa tạm tính là 6.286 đồng/hộp = 180ml (có thuế giá trị gia tăng), sẽ không tăng trong suốt thời gian thực hiện Đề án.

5. Đơn vị trúng thầu và chất lượng sữa: Sữa được dùng trong chương trình Sữa học đường là sữa tươi tiệt trùng, có đường hoặc không đường của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

 Trường TH Nguyễn Trãi rất mong nhận được sự quan tâm của các bậc CMHS để Chương trình sữa học đường được thực hiện tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi đạt hiệu quả.

Trân trọng!