10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw6bZh9bbGMA8rYo8RVRa/g8sEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Tiếp nhận thông tin phản hồi về Chương trình Sữa học đường
Tin tức
0

Tiếp nhận thông tin phản hồi về Chương trình Sữa học đường

Để có thông tin phản hồi về việc sử dụng Sữa học đường, trường Tiểu học Nguyễn Trãi đăng tải 2 đường link trên website để phụ huynh tiện theo dõi.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở GDĐT về việc triển khai Chương trình Sữa học đường; Phụ huynh có thể truy cập trên Internet các nội dung về sữa học đường theo 02 đường Link sau: