10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw6E08C|bXXzn7Ju8d4VTmUYsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Hội chợ quê Xuân Kỷ Hợi 2019
Tin hoạt động phong trào
0

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Hội chợ quê Xuân Kỷ Hợi 2019

48.JPG
47.JPG
46.JPG
45.JPG
44.JPG
43.JPG
42.JPG
41.JPG
40.JPG
39.JPG
38.JPG
36.JPG
35.JPG
34.JPG
33.JPG
32.JPG
31.JPG
30.JPG
29.JPG
28.JPG
27.JPG
26.JPG
25.JPG
24.JPG
23a.JPG
23.JPG
22.JPG
21.JPG
20.JPG
19.JPG
18.JPG
17a.JPG
17.JPG
16.JPG
15.JPG
14.JPG
13.JPG
12.JPG
12 (1).JPG
11.JPG
10.JPG
9.JPG
8.JPG
6.JPG
5.JPG
4.JPG
3.JPG
2.JPG
1.JPG
Ngày 23/02/2019 Nhà trường đã tổ chức thành công buổi hoạt động Hội chợ quê nhằm giúp các em học sinh được trải nghiệm và được hòa mình trong không khí của một buổi chợ quê ngày xưa, đồng thời các em được chơi các trò chơi dân gian rất vui và bổ ích.
https://www.youtube.com/watch?v=D_LpWb_Tb-c

https://www.youtube.com/watch?v=D_LpWb_Tb-c