10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw5lnsmE1MKY4bw/vSNuDPtMsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả
Tin tức
0

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả

       Căn cứ Công văn số 1359/EVN HANOI-B15 ngày 05/3/2018 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) về việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả.        Căn cứ chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT)và EVN HANOI giai đoạn 2017-2020. EVN HANOI xây dựng 02 Video Clip về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả . (Đường link tải Clip: https://drive.google.com/open?id=17X8MKJFpgt0_NT-CKsnFCZSMKms1Tyi3).         Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã thực hiện tổ chức tuyên truyền tới tất cả học sinh trong nhà trường để đảm bảo các em học sinh có thêm kiến thức, nhận thức, trải nghiệm về những kỹ năng sử dụng điện an toàn, hiệu quả./. Sau đây là một số hình ảnh của các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền trong tiết thư viên
Cô giáo Tạ Thị Mai Hương đang hướng dẫn các em học sinh xem clip về các phòng chống và sử dụng điện trên phòng thư viện

Một số hình ảnh trong Clip hướng dẫn các phòng chống và sử dụng điện đúng cách

   Căn cứ Công văn số 1359/EVN HANOI-B15 ngày 05/3/2018 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) về việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
       Căn cứ chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT)và EVN HANOI giai đoạn 2017-2020. EVN HANOI xây dựng 02 Video Clip về tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả . (Đường link tải Clip: https://drive.google.com/open?id=17X8MKJFpgt0_NT-CKsnFCZSMKms1Tyi3).
        Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã thực hiện tổ chức tuyên truyền tới tất cả học sinh trong nhà trường để đảm bảo các em học sinh có thêm kiến thức, nhận thức, trải nghiệm về những kỹ năng sử dụng điện an toàn, hiệu quả./.
Sau đây là một số hình ảnh của các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền trong tiết thư viên